Projektering

RGG utför projekteringar i både landsbygd och stadsmiljö. Vi tar hänsyn till befintlig infrastruktur och metodval. Att ha utförandekompetens i projekteringen är av stor vikt och i tidigt stadie planera metod och resursval.

Vi arbetar med den senaste mjukvaran som vi även är med och utvecklar.